Amin Karami (DK)
Ideal Bar, Vega d. 31 maj. 2014
Copyright © Rasmus B. S. Hansen